NYBORG STRAND (NS) søger ny direktør

I forbindelse med, at den nuværende direktør går på pension søges en ny direktør.
Den nye direktørs vigtigste opgave er at drive og videreudvikle NS som et attraktivt og professionelt ledet konferencehotel. Den nye direktør skal sikre kontinuitet og værne om hotellets grundlæggende kvaliteter og værdier. De langsigtede perspektiver og strategier for NS skal realiseres på en bæredygtig måde, så NS vedbliver med at skabe rammer og sætte standarden for vellykkede møder og konferencer.

Direktørens ansvarsområder

Værdigrundlag og strategi

 • Med passion værne om værdigrundlaget og historien bag NS.
 • Implementering af den langsigtede strategi, som fastlægges og udarbejdes samt løbende justeres af bestyrelsen i samråd med direktøren.
 • Fornemme konferencemarkedets udvikling og omsætte den til kontinuerlig modernisering af hotellets omgang med gæster og kunder. Evaluere sekundære segmenters potentiale.

Virksomhedens drift

 • Lede ledergruppen og nøglemedarbejdere, og i samarbejde varetage et:
  • o Proaktivt salgsarbejde, resultatopfølgning, samt opfølgning på salgs- og marketingaktiviteter.
   o Proaktiv og driftseffektiv planlægning, organisering og delegering af opgaver og funktioner til hotellets ledere og funktioner.
   o Ansvarlig for indtægter, omkostninger, og budgetter i den samlede drift – herunder supervision og koordinering på tværs af driftsaktiviteter samt økonomi og administration.
 • Fortløbende udvikling og tilpasning af aktiviteter, som optimerer hotellets drift og fastholder det markedsledende serviceniveau.
 • Sikring af opdaterede fornødne data til brug for optimal kundeservice, analyse, opfølgning til understøttelse af den fortsatte udvikling i NS.
 • Samarbejde med bestyrelsen om rapportering som understøtter god virksomhedsledelse.

Virksomhedens bygningsmasse (anlægs aktiver)

 • Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af hotellets fortsatte anlægsinvesteringer.
 • Forebyggende vedligehold og forsvarlig forvaltning.

Virksomhedens ambassadør

 • Være NS ambassadør i det lokale erhvervsliv, i egnsudviklingsprojekter og i brancheorganisationer.

Erfaring & profil

 • Solid konferencehotel- og ledelseserfaring fra kvalitets virksomheder.
 • Kan sit håndværk og forstår, hvordan rollen bedst udfyldes både på kort og lang sigt.
 • Den rette kandidat har videreuddannet sig på akademi niveau i relevante fag.
 • Kan agere i et marked med skærpet konkurrence og drive fornyelser igennem Sætter standarden for kvalitet og service i kundeoplevelsen, såvel for konference købere og -gæster -danske som internationale, turistfamilier og det lokale festarrangement.
 • Er naturlig og udadvendt og har let ved at skabe relationen med gæster og medarbejdere.
 • Går foran som en værdsat leder og er samtidig visionær og inspirerende.
 • En stærk kommunikator i alle niveauer i organisationen.
 • Er proaktiv, positiv, fleksibel, energisk med godt humør og har en involverende lederstil.
 • En team-work’er som får medarbejderne med, kan løse konflikter og spændinger på en naturlig måde.
 • Fortrolig med IT samt har en opdateret viden om hvordan IT kan understøtte fremtidige behov for en endnu bedre kundeoplevelse og virksomhedsdrift.
 • Kan fastholde og forny medarbejdere og samtidig værne om den lave omsætningshastighed på medarbejderne, samt være opmærksom på udviklingspotentialer.

Ligeledes forventes det at den rette kandidat inden for en kortere periode vil tage bopæl i køreafstand fra NS.
NYBORG STRAND – Hele Danmarks mødested,
beliggende i den skønneste fynske natur ved skov og strand,
er et af Danmarks største hotel- og konferencecentre med 160 dedikerede medarbejdere.
Hotellet er 100% privat ejet og drevet og besøges af over 275.000 gæster om året.
Hotellet har 422 værelser med 750 senge, konferencefaciliteter fra 2-1.000 personer
fordelt på i alt 36 lokaler samt et stort auditorium. Stor banquet afdeling,
restaurant, bistro, bar samt fit & relax-område.

Læs mere om NS på www.nyborgstrand.dk

Ansøgningsfrist: 30. september 2019

Kontakt: Krejsager & Partners er konsulenter på opgaven og kan kontaktes på jakob@krejsager.com eller 2030 4388.